Wednesday, 3 March 2010

Friday, 19 February 2010

KAJIAN-KAJIAN INTERAKSI LISAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

http://apps.emoe.gov.my/ipba/ResearchPaper/journal/article13.pdf
Assalamualaikum...
Salam untuk semua,diharap kepada semua teman-teman,sudilah kiranya memberi komen pada artikel ini...
Dalam pengajaran dan pembelajaran, pengurusan interaksi di dalam bilik
darjah tidak dilakukan secara berasingan sebaliknya dilakukan bersama-sama
dengan pengurusan pengajaran dan pembelajaran
kepentingan dan peranan interaksi lisan melalui aspek-aspek yang
berbeza; misalnya Tharp dan Gallimore meneliti pencungkilan sementara
Stenstrom pula melihat penggiliran, pergerakan, pertukaran dan perlakuan
dalam interaksi lisan, namun mereka berjaya menunjukkan peranan yang
dimainkan oleh interaksi lisan dalam melaksanakan proses pengajaran dan
pembelajaran.